PRIVACY POLICY

Chính sách Quyền riêng tư

Nhà hàng Hoa Hiên (“Hoa Hien Restaurant”) xin được thông báo như sau: Hoa Hien Restaurant rất coi trọng thông tin cá nhân, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Hoa Hien Restaurant xem quyền riêng tư và việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.   Thông Báo về Quyền Riêng Tư này (Gọi tắt là “Thông Báo”) được công bố trên website Hoa Hien Restaurant hoahienrestaurant.com và cho bạn biết những thông tin nào Hoa Hien Restaurant thu thập, cách Hoa Hien Restaurant dùng và chia sẻ thông tin cũng như cách Hoa Hien Restaurant bảo vệ các thông tin đó.

Thông Tin Cá Nhân Hoa Hien Restaurant Thu Thập

Thông tin cá nhân duy nhất Hoa Hien Restaurant thu thập là địa chỉ email của bạn. Hoa Hien Restaurant chỉ thu thập địa chỉ email của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho Hoa Hien Restaurant.

Cách Hoa Hien Restaurant Dùng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Hoa Hien Restaurant sẽ dùng thông tin cá nhân bạn cung cấp vào các mục đích sau:

  • Để phục vụ các mục đích kinh doanh hằng ngày của chúng tôi.
  • Để mang lại các sản phẩm và dịch vụ tới bạn.
  • Để trả lời những thắc mắc và đáp ứng các yêu cầu của bạn.
  • Để thông báo cho bạn những thông tin quan trọng về website và dịch vụ của Hoa Hien Restaurant.
  • Để tiến hành nghiên cứu thị trường, báo cáo và phát triển.
  • Để Hoa Hien Restaurant kiểm soát rủi ro, phát hiện và đề phòng các trường hợp gian lận.

Hoa Hien Restaurant có thể lưu thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và sử dụng trong tương lai.

Cách Hoa Hien Restaurant Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết của chúng tôi (tức là, các công ty có liên quan tới chúng tôi bằng quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung), để phục vụ các mục đích kinh doanh hằng ngày của họ, và để họ tiếp thị tới bạn. Công ty liên kết có thể là công ty tài chính hoặc phi tài chính.

Hoa Hien Restaurant cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu bắt buộc của cơ quan pháp luật, của các viên chức chính phủ, hoặc các bên thứ ba được lệnh của tòa, lệnh từ tòa án, hoặc theo thủ tục hay yêu cầu pháp lý khác.

Cách Hoa Hien Restaurant Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập và sử dụng trái phép, Hoa Hien Restaurant áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp với pháp luật nhà nước Việt Nam. Các biện pháp này phù hợp với những thông lệ cao nhất của ngành, và chịu sự thẩm tra, giám sát nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba của Hoa Hien Restaurant. Mặc dù đã nỗ lực không ngừng, Hoa Hien Restaurant không thể đảm bảo rằng những thông tin cá nhân sẽ không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị xóa bỏ bởi các hành vi xâm nhập các biện pháp bảo vệ của chúng tôi. Do đó, Hoa Hien Restaurant khuyến khích bạn thực hiện những biện pháp phòng ngừa thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Nếu phát hiện ra hành vi xâm nhập hệ thống trái phép, Hoa Hien Restaurant sẽ thông báo ngay với bạn qua email để bạn có những bước đề phòng thích hợp.

Cách Bạn Có Thể Quản Lý Và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn nhất định về cách chúng tôi giao tiếp với bạn và những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn có quyền hạn chế, hoặc từ chối, những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi qua email, bạn có thể lựa chọn không nhận những email này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách đã được chỉ ra trong mục Liên Hệ.

Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp được liệt kê trong mục Liên Hệ để tìm hiểu thêm về cách để hạn chế hoặc từ chối việc thu thập và chia sẻ thông tin của bạn.

Theo Quy Định Của Việt Nam, Hoa Hien Restaurant Không Theo Dõi Việc Tiết Lộ Thông Tin

Hầu hết các trình duyệt được lập trình để cho phép cookie hoặc các công nghệ tương tự thu thập những thông tin không mang tính chất cá nhân. Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của mình, cho phép thông báo mỗi khi nhận được cookie và bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie đó. Từ chối cookie hoặc các công nghệ tương tự cũng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số chức năng trên website của Hoa Hien Restaurant. Ngoài ra, bạn có thể từ chối cookie từ một website cụ thể hoặc bằng cách thay đổi thiết lập trên trình duyệt của mình, thông qua menu ‘lựa chọn’ hoặc ‘tùy chỉnh”. Bạn cũng có thể ghé trang AboutCookies.org để xem hướng dẫn cụ thể về kiểm soát cookie tùy theo trình duyệt của bạn.

Hoa Hien Restaurant không thu thập thông tin về thói quen xem web của bạn theo thời gian cũng như các thông tin về dịch vụ trực tuyến và website của bên thứ ba.

Quy Định Về Trẻ Em

Dù trang web của Hoa Hien Restaurant có cung cấp thông tin về các dịch vụ của Hoa Hien Restaurant, Hoa Hien Restaurant không có ý định lấy bất kỳ thông tin nào, hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn- cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp- phát hiện ra rằng con em mình đã cung cấp cho Hoa Hien Restaurant các thông tin khi chưa được bạn cho phép, bạn có thể liên hệ Hoa Hien Restaurant theo cách được nêu trong phần Liên Hệ. Nếu phát hiện có thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi, Hoa Hien Restaurant sẽ ngay lập tức loại bỏ thông tin đó.

Đồng Ý Với Các Điều Khoản Của Thông Báo Này

Hoa Hien Restaurant có thể thay đổi các điều khoản trong Thông Báo này. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo này cũng sẽ được Hoa Hien Restaurant đăng trên trang web trong thời gian sớm nhất có thể. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo đều sẽ có hiệu lực từ thời điểm Hoa Hien Restaurant đăng lên trừ khi có quy định khác. Việc bạn sử dụng trang web Hoa Hien Restaurant đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý với các điều khoản nêu trong Thông Báo này.

Liên Hệ

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến các thông báo về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Hoa Hien Restaurant theo địa chỉ sau:

Hoa Hien Restaurant
Gửi đến: Sales & Customer manager
35 Trần Quang Khải

Cẩm Châu Hội An Việt Nam
Điện thoại: 02353939668